Analiza rynku i doradztwo

Rodzaje analiz rynku nieruchomości

Wspomagamy proces decyzyjny Inwestorów, poprzez dostarczanie analiz w obszarze rynku nieruchomości. Sporządzamy m.in.:

 1. analizy cen rynkowych nieruchomości;
 2. analizy stawek czynszu najmu powierzchni;
 3. analizy efektywności inwestowania w daną nieruchomość;
 4. analizy wrażliwości nieruchomości wycenianej;
 5. analizy scenariuszy nieruchomości wycenianej.

Nieruchomości charakteryzują się dużą kapitałochłonnością, angażując często znaczną część majątku Inwestora, a jednocześnie małą płynnością, zamrażając jego majątek na lata. Całkowite wyeliminowanie ryzyka inwestycyjnego nie jest możliwe, ale można je ograniczyć dobrą i wnikliwą analizą. Pomagamy podejmować optymalne decyzje inwestycyjne.

 

1) Analiza cen rynkowych nieruchomości

dotyczy wskazanego segmentu rynku nieruchomości:

 • mieszkalnych;
 • biurowych;
 • handlowych i usługowych;
 • przemysłowych i magazynowych;
 • hotelowych,

na określonym obszarze (powiatu, gminy, dzielnicy Szczecina), w określonym czasie (ostatni kwartał, rok lub dłuższy okres). Dzięki przynależności do Szczecińskiej Bazy Danych Rynku Nieruchomości (SBDRN), która jest największą bazą cen transakcyjnych nieruchomości w województwie zachodniopomorskim, na bieżąco monitorujemy ceny transakcyjne na rynku nieruchomości.

Raport daje odpowiedź o cenach transakcyjnych na wskazanym rynku nieruchomości, natomiast nie odpowiada na pytanie, czy warto zainwestować w konkretną nieruchomość.

 

2) Analiza stawek czynszu najmu powierzchni

dotyczy wskazanego segmentu rynku nieruchomości:

 • mieszkalnych;
 • biurowych;
 • handlowych i usługowych;
 • przemysłowych i magazynowych;
 • hotelowych,

na określonym obszarze (powiatu, gminy, dzielnicy Szczecina), w określonym czasie (ostatni kwartał, rok lub dłuższy okres). Dzięki przynależności do Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert (ZSWO), który zrzesza około 80 biur z województwa zachodniopomorskiego, w których pracuje blisko 500 agentów, na bieżąco monitorujemy stawki najmu powierzchni na rynku nieruchomości.

Raport daje odpowiedź o stawkach najmu powierzchni na wskazanym rynku nieruchomości, natomiast nie odpowiada na pytanie o stopie zwrotu z inwestycji w konkretną nieruchomość.

 

3) Analiza efektywności inwestowania w daną nieruchomość

ma na celu ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w konkretną nieruchomość, aby po analizie porównawczej z innymi alternatywnymi inwestycjami dokonać optymalnego wyboru nieruchomości inwestycyjnej. Rachunek efektywności inwestowania w nieruchomości dokonujemy przy wykorzystaniu, m.in.:

 • metod statycznych:
  • analiza zysków;
  • okres zwrotu nakładów inwestycyjnych;
  • stopa zwrotu z inwestycji,

oraz

 • metod dynamicznych:
  • wartość bieżąca netto (NPV – Net Present Value);
  • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – Internal Rate of Return).

 

4) Analiza wrażliwości nieruchomości wycenianej

umożliwia pokazanie wrażliwości zmiany wartości nieruchomości na zmianę parametrów wejściowych, wpływających na tę wartość, jak np.: stawka czynszu najmu, okres pustostanów, straty dochodu z najmu z tytułu nierzetelności najemców.

 

5) Analiza scenariuszy nieruchomości wycenianej

umożliwia określenie wartości wycenianej nieruchomości przy różnych scenariuszach zdarzeń: scenariusz optymistyczny, scenariusz pesymistyczny, scenariusz najbardziej prawdopodobny. Wynik końcowy scenariusza inwestycyjnego jest konsekwencją przyjętych wcześniej założeń wejściowych – zmiennych wpływających na wartość nieruchomości.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: